Misyonumuz :


Sağlık huzur ve güven ortamını sağlamakla yükümlü kolluk hizmetlerini yürütmek, kentin düzeni ve esenliği, imar, trafik, yardım ve sağlıkla ilgili görevlerini mevzuat doğrultusunda yerine getirmektir.
Visyonumuz :


İlimizin her noktasında dilenciliğin, gürültünün, işgalin, çevre kirliliğinin olmadığı ve kimsenin başkasını rahatsız etmediği bir düzen sağlayarak, Zabıta hizmetlerinin uluslararası standartlara uygun hale getirilerek halkımıza en üst seviyede kaliteli hizmet sunmaktır.

Şube Müdürlükleri
Duyurular 09 Ocak Dörtyol Kurtuluş Etkinliği


Zabıta Teşkilatı 189. Kurtuluş Yıldönümü