Edip KADIOĞLU


Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı

Doğum Tar. : 22.01.1965
Doğum Yeri : Hatay / Defne
Eğitim : 1- Sümerler İlkokulu-ANTAKYA
2- Kurtuluş Ortaokulu-ANTAKYA
3- Kurtuluş Lisesi-ANTAKYA
4- Hacettepe Üni. Sağlık Hiz. M.Y.O. ?Tıbbi Laboratuar? bölümü-ANKARA
5- Anadolu Üni. İKTİSAT bölümü-ESKİŞEHİR
6- OKAN ÜNİ. SAĞLIK YÖNETİMİ Lisansüstü bölümü mezunu-İSTANBUL

Görevler : T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI?nın birçok biriminde yöneticilik pozisyonunda görev yapmıştır.
1-Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkez Başkanlığı/1989-1997 - Laboratuvar Teknikerliği
2-Ankara Zübeyde Hanım Doğ. Hast./1998-2000 - Hastane Müdür Yardımcısı
3-Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi/2000 - Hastane Müdür Yardımcısı
4-Çanakkale Devlet Hastanesi /2001 - Hastane Müdürü
5-Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hast. - 2002-2012 Hastane Yöneticisi
6-Ankara Sağlık Müdürlüğü - 2013-2014(Mayıs) Araştırmacı

Aldığı Sertifikalar ve Bulunduğu Kurslar : 1- Hastane Bilgisayar Tam Otomasyon Sistemi.
2- Hasta Dosyası ve Arşiv Sistemi.
3- TSE-EN-ISO 9001:200 Kalite Yönetim Sistemi
4- Toplam Kalite Yönetim Sistemi.
5- Kamu İhale Kanunu, Uygulama Yönetmelikleri ve ilgili Mevzuatlar.
6- Taşınır Mal Yönetmeliği ve Uygulaması
7- 657 Sayılı DMK.
8- 5502 sayılı SGK.
9- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu.
10- 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu.
11- Muhakkiklik Eğitimi (Ön incelemeci)
12- THAP(Türkiye Hastane Afet Planı)
13- Belediye Mevzuatı ve Zabıta Mevzuatı Eğitimi.
14- Yerel Yönetimlerde Denetim Eğitimi.


Evli ve 1 çocuk babası olan Edip KADIOĞLU çalıştığı birimlerde çok sayıda proje hazırlayarak hastane kuruluşlarından önemli idari sorumluluklar almıştır.

Edip KADIOĞLU halen Zabıta Dairesi Başkanlığını Yürütmektedir.

Şube Müdürlükleri
Duyurular 09 Ocak Dörtyol Kurtuluş Etkinliği


Zabıta Teşkilatı 189. Kurtuluş Yıldönümü